ปัญหาการสั่งซื้อหรือออร์เดอร์สินค้าไว้แล้วเงียบหาย